Seýsmiki töwekgelçiligi bahalandyrmak, bolup biljek ýer titremeleriniň öňüni almak we olara garşy göreşmek üçin milli mümkinçilikleri güýçlendirmek

Türkmenistan diňe bir Merkezi Aziýada däl, eýsem dünýäde hem seýsmiki taýdan iň howply ýerde ýerleşýän ýurtlaryň biri bolup durýar. Ylmy barlaglar Türkmenistan bilen Eýranyň araçäginde ýerleşen  Köpetdag dag ulgamynyň ýokary seýsmiki işjeňlige eýedigini görkezýär.  Bu, hususan-da, 1948-nji ýylda Aşgabatda bolup geçen 7,3 ball güýji bolan weýran ediji ýer titreme hem tassyklaýar, şonuň netijesinde ýerli ilatyň 80%-e golaýy gurban boldy. Seýsmiki howplulyk Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Seýmologiýa we atmosferanyň fizikasy instituty tarapyndan tassyklanyp, bu Institut ýer gabygyna seýsmiki gözegçiligiň netijesinde her ýyl 6000-e golaý seýsmiki wakalary bellige alýar.  

Türkmenistanyň ösüş maksatlaryny doly durmuşa geçirmek üçin Türkmenistanyň Hökümeti ýurta tebigy we tehnogen häsiýetli bolup biljek adatdan daşary ýagdaýlarda ýurduň has durnukly bolmagyna mümkinçilik döretmek maksadyna gönükdirilen gün tertibini işläp düzmäge girişdi. Şu maksat bilen Türkmenistanyň Hökümeti we BMGÖM ýurtda tebigy betbagtçylyk töwekgelçiliklerini dolandyrmak mümkinçiligini artdyrmak üçin tagallalary strategik birleşdirmek hakynda ylalyşyk gazandylar.

Taslamanyň esasy maksady seýsmiki töwekgelçiliklere baha bermek, şeýle hem mümkin bolan ýer titremeleriň we olar bilen baglanyşykly kaskad adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak we oňa baş galdyrmak boýunça ýurduň mümkinçiligini güýçlendirmek bolup durýar. Synag işleri Aşgabat şäherinde geçiriler, soňra üstünlikli tejribeler we çemeleşmeler Türkmenistanyň seýsmiki töwekgelçilikleriň täsirinde bolan beýleki ilatly ýerlerinde hem ulanylar.

Biziň maksatlarymyz

Komponent 1: Betbagtçylyklar töwekgelçiligini öwrenmek

Komponent 2: Betbagtçylyklar töwekgelçiligini azaltmak maksady bilen Betbagtçylyk töwekgelçiligini dolandyryş ulgamlaryny pugtalandyrmak

Komponent 3: Durnuklylygy gazanmak üçin betbagtçylyk töwekgelçiligini azaltmak boýunça işe maýa goýumlar

Komponent 4: Dessin jogap bermek maksady bilen betbagtçylyklara taýýarlygy ýokarlandyrmak, şeýle hem „öňküsindern has gowy“ ýörelgesi esasynda gaýtadan dikeltmek, reabilitasiýa we durkuny täzelemek.

 

Status:

Ongoing

Taslamanyň başlanýan senesi:

January 2018

Takmynan gutarýan senesi:

June 2022

Biziň esasy ugurlarymyz:

 • accelerate structural transformations
 • Taslama bölümi:

  UNDP in Turkmenistan

  Ýerine ýetirmek boýunça hyzmatdaşlar:

  Institute of Seismology

  Funding Support by

  Donoryň ady

 • United Nations Development Pro
 • Government Of Turkmenistan
 • Goşant goşdy

  $ 1,407,426

  Öňki maliýe ýylynda gowşuryş

  2021 $ 229,594

  2020 $ 484,150

  2019 $ 239,325

  2018 $ 43,194

  UNDP BMGÖM dünýäde

  Siz... UNDP Türkmenistan 
  ...üstine gitmek UNDP Global

  A

  Afganistan Albaniýa Alžir Angola Argentina Armeniýa Azerbeýjan

  B

  Bahreýn Bangladeş Barbados Belarussiýa Beliz Benin Boliwiýa Bosniýa we Gersegowina Botswana Braziliýa Burkina Faso Burundi Butan

  Ç

  Çad Respublikasy Çili

  D

  Demirgazyk Makedoniýa Dominikan Respublikasy

  E

  Efiopiýa Ekwador Ekwatorial Gwineýa El Salwador Eritreýa Eswatini Eyran

  F

  Filippinler

  G

  Gabon Gaiti Gambiýa Gana Gazagystan Gonduras Gruziýa Günorta Afrika Günorta Sudan Guýana Gwatemala Gwineýa Gwineýa-Bisau Gyrgyzstan

  H

  Hindistan Hytaý Halk Respublikasy

  I

  Indoneziýa Iordaniýa

  J

  Jibuti

  K

  Kabo Werde Kamboja Kamerun Keniýa Kipr Kolumbiýa Komorlar adalar Kongo Demokratik Respublikasy Kongo Respublikasy Koreýa Halk Demokratik Respublikasy Kosowo Kosta Rika Kot d'Iwuar Kuba Kuweýt

  L

  Laos Demokratik Respublikasy Lesoto Liberiýa Libiýa Liwan

  M

  Madagaskar Malawi Malaýziýa Maldiwler Mali Marokko Mawritaniýa Mawritis we Seýşel adalary Meksika Merkezi Afrika Respublikasy Moldowa Mongoliýa Montenegro Mozambik Müsür Mýanma

  N

  Namibiýa Nepal Niger Nigeriýa Nikaragua

  O

  Okeaniýanyň edarasy

  Ö

  Özbegistan

  P

  Pakistan Palestinanyň halkyna kömek maksatnamasy Panama Papua Täze Gwineýa Paragwaý Peru

  R

  Ruanda

  S

  Samoa (Köp ýurtly edara) San Tomé we Prinsipi Saud Arabystany Senegal Serbiýa Siriýa Somali

  Ş

  Şri-Lanka

  S

  Sudan Surinam Sýerra Leone

  T

  Täjigistan Tanzaniýa Taýland Timor-Leste Togo Trinidad we Tobago Tunis Türkiýe Türkmenistan

  U

  Uganda Ukraina Urugwaý

  W

  Wenesuela Wýetnam

  Ý

  Ýamaýka Ýemen

  Y

  Yrak

  Z

  Zambiýa Zimbabwe