Turkmenistan

Maglumat

merkezi

Maglumat merkezinden iň täze


BMGÖM we hyzmatdaşlar Türkmenistanyň COVID19 garşy taýýarlygyny güýçlendirýärler

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy (BMGÖM) Bütindünýä Banky (WB) we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi (TSGweDSM) bilen…  


Türkmenistanda ýerli derejede täze durmuş hyzmatlaryny synagdan geçirmek: gazanylan üstünlikler we ýüze çykan kynçylyklar

Durmuş hyzmatlary bilen üpjün edýän Türkmenistanyň Hökümetiniň we hökümete dahylsyz edaralarynyň wekilleri, şeýle hem Aşgabat, Türkmenabat we Mary şäherlerinden gelen täze durmuş işi boýunça…  


BMGnyň Ösüş Maksatnamasy, Türkmenistanda klimatyň üytgemegi bilen bagly meselelere bagyşlanyp geçirilen Ýaşlaryň 1-nji maslahatyna gatnaşdy

Şu gün BMGnyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky Wekilhanasynyň hünärmenleri, Türkmenistanda klimatyň üytgemegi bilen bagly meselelere bagyşlanyp, utgaşdyrylan tertipde geçirilen Ýaşlaryň 1-nji…  
BMG-nyň Ösüş Maksatnamasy insulin bilen üpjün etmegini dowam edýär

BMGÖM süýjikeseli bejermek üçin wajyp derman bolan insuliniň ikinji tapgyryny TSGDSM gowşurdy. Ikinji tagyra Noworapid, Nowomiks, Protafan insulinler girýär, şeýle hem “Nowofаýn” iňňelerini we…  


BMGÖM, Türkmenistanyň pandemiýa taýýarlygyny ýokarylandyrmak üçin Bütündünýä banky bilen bileleşýär

BMGÖM Türkmenistanyň SGLSM bilen Bütindünýä banky tarapyndan maliýeleşdirilýän “COVID19 öňüni alyş” taslamasyny durmuşa geçirmek üçin şertnama gol çekdi  


BMG-nyň Ösüş Maksatnamasy insuliniň ilkinji tapgyryny Türkmenistana getirdi

BMGÖM süýjikeseli bejermek üçin wajyp derman bolan insuliniň ilkinji tapgyryny Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine gowşurdy (Aktrapid we Mikstard).  


BMGÖM-nyň DÖM-ny durmuşa geçirmek boýunça bilelikdäki taslamasynyň işiniň jemleri jemlendi

BMGÖM hem-de Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan bilelikde durmuşa geçirilýän “Durnukly Ösüş Maksatlaryny durmuşa ornaşdyrmak üçin meýdança» atly taslamasynyň çäklerinde…  


BMGÖM Türkmenistanda Oba hojalyga maslahat bermek baradaky kanunyny taýýarlamak işine ýardam berýär

"Türkmenistanda oba hojalygy maslahat beriş ulgamy barada" kanunynyň taslamasyny düşünmek üçin onlaýn tegelek stol geçdi.  

UNDP BMGÖM dünýäde

Siz... UNDP Türkmenistan 
...üstine gitmek UNDP Global

A

Afganistan Albaniýa Alžir Angola Argentina Armeniýa Azerbeýjan

B

Bahreýn Bangladeş Barbados Belarussiýa Beliz Benin Boliwiýa Bosniýa we Gersegowina Botswana Braziliýa Burkina Faso Burundi Butan

Ç

Çad Respublikasy Çili

D

Demirgazyk Makedoniýa Dominikan Respublikasy

E

Efiopiýa Ekwador Ekwatorial Gwineýa El Salwador Eritreýa Eswatini Eyran

F

Filippinler

G

Gabon Gaiti Gambiýa Gana Gazagystan Gonduras Gruziýa Günorta Afrika Günorta Sudan Guýana Gwatemala Gwineýa Gwineýa-Bisau Gyrgyzstan

H

Hindistan Hytaý Halk Respublikasy

I

Indoneziýa Iordaniýa

J

Jibuti

K

Kabo Werde Kamboja Kamerun Keniýa Kipr Kolumbiýa Komorlar adalar Kongo Demokratik Respublikasy Kongo Respublikasy Koreýa Halk Demokratik Respublikasy Kosowo Kosta Rika Kot d'Iwuar Kuba Kuweýt

L

Laos Demokratik Respublikasy Lesoto Liberiýa Libiýa Liwan

M

Madagaskar Malawi Malaýziýa Maldiwler Mali Marokko Mawritaniýa Mawritis we Seýşel adalary Meksika Merkezi Afrika Respublikasy Moldowa Mongoliýa Montenegro Mozambik Müsür Mýanma

N

Namibiýa Nepal Niger Nigeriýa Nikaragua

O

Okeaniýanyň edarasy

Ö

Özbegistan

P

Pakistan Palestinanyň halkyna kömek maksatnamasy Panama Papua Täze Gwineýa Paragwaý Peru

R

Ruanda

S

Samoa (Köp ýurtly edara) San Tomé we Prinsipi Saud Arabystany Senegal Serbiýa Siriýa Somali

Ş

Şri-Lanka

S

Sudan Surinam Sýerra Leone

T

Täjigistan Tanzaniýa Taýland Timor-Leste Togo Trinidad we Tobago Tunis Türkiýe Türkmenistan

U

Uganda Ukraina Urugwaý

W

Wenesuela Wýetnam

Ý

Ýamaýka Ýemen

Y

Yrak

Z

Zambiýa Zimbabwe