Biziň esasy ugurlarymyz

Dolandyryş, ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmak
we inklýuziw ösüş

Maksatnamanyň syny

“Ykdysadyyetiň dolandyrylmagy, diwersifikasiyasy we inklyuziw osuş” maksatnamasynyň oran durli gornuşli bukjasy bar bolup, ol adam hukuklary baradaky binyatlyk bilimleriň yayradylmagyndan başlap Turkmenistanyň statistika mumkincilikleriniň berkidilmegine we durmuş-ykdysady gurluşynyň ozgerdilmegine cenli durli ugurlary oz icine alyar. Maksatnama Turkmenistanyň durnukly osuş uguryndaky Maksatlarynyň millileşdirilmegine we amala aşyrylmagyna we BMGOM-niň ozgermegine saldamly goşant goşdy we BMG-niň ozgertmesiniň gyzgalaňly dowrunde DOM-iň integratorynyň wezipesini oz ustune aldy.

Biz yurduň ykdysady osuşiniň iň merkezinde adamyň mumkincilikleriniň osdurilmegine yardam etmek boyunca hic bir mumkinciligi sypdyrmayarys. Biz işimiziň netijeleriniň durnuklybolmagy we Turkmenistanyň halkyna uzak mohletleyin oňyn tasir etmegi ucin ahli tagallalary edyaris. Biz hic kimiň yzda galmazlygyna gozegcilik etmek bilen, bilimiň we innowasiyalaryň getiryan ozgerişlerini baylaşdyryarys.

$2.1 milliard

BETBAGTÇYLYK TÖWEKGELÇILIGINI AZALTMAK WE GAÝTADAN DIKELTMEK ÜÇIN  MAÝA GOÝUMY

2005-nji ýyldan bäri BMGÖM öňünden duýduryş, dessin çäreleri geçirmek, kämilleşdirilen syýasatlar, düzgünler we uzak möhletli durnukly dikeltmek boýunça has kämil ulgamlary goldamak üçin 2,1 milliard amerikan dollaryndan gowrak maýa goýdy.

 

UNDP BMGÖM dünýäde

Siz... UNDP Türkmenistan 
...üstine gitmek UNDP Global

A

Afganistan Albaniýa Alžir Angola Argentina Armeniýa Azerbeýjan

B

Bahreýn Bangladeş Barbados Belarussiýa Beliz Benin Boliwiýa Bosniýa we Gersegowina Botswana Braziliýa Burkina Faso Burundi Butan

Ç

Çad Respublikasy Çili

D

Demirgazyk Makedoniýa Dominikan Respublikasy

E

Efiopiýa Ekwador Ekwatorial Gwineýa El Salwador Eritreýa Eswatini Eyran

F

Filippinler

G

Gabon Gaiti Gambiýa Gana Gazagystan Gonduras Gruziýa Günorta Afrika Günorta Sudan Guýana Gwatemala Gwineýa Gwineýa-Bisau Gyrgyzstan

H

Hindistan Hytaý Halk Respublikasy

I

Indoneziýa Iordaniýa

J

Jibuti

K

Kabo Werde Kamboja Kamerun Keniýa Kipr Kolumbiýa Komorlar adalar Kongo Demokratik Respublikasy Kongo Respublikasy Koreýa Halk Demokratik Respublikasy Kosowo Kosta Rika Kot d'Iwuar Kuba Kuweýt

L

Laos Demokratik Respublikasy Lesoto Liberiýa Libiýa Liwan

M

Madagaskar Malawi Malaýziýa Maldiwler Mali Marokko Mawritaniýa Mawritis we Seýşel adalary Meksika Merkezi Afrika Respublikasy Moldowa Mongoliýa Montenegro Mozambik Müsür Mýanma

N

Namibiýa Nepal Niger Nigeriýa Nikaragua

O

Okeaniýanyň edarasy

Ö

Özbegistan

P

Pakistan Palestinanyň halkyna kömek maksatnamasy Panama Papua Täze Gwineýa Paragwaý Peru

R

Ruanda

S

Samoa (Köp ýurtly edara) San Tomé we Prinsipi Saud Arabystany Senegal Serbiýa Siriýa Somali

Ş

Şri-Lanka

S

Sudan Surinam Sýerra Leone

T

Täjigistan Tanzaniýa Taýland Timor-Leste Togo Trinidad we Tobago Tunis Türkiýe Türkmenistan

U

Uganda Ukraina Urugwaý

W

Wenesuela Wýetnam

Ý

Ýamaýka Ýemen

Y

Yrak

Z

Zambiýa Zimbabwe